• Hãy bảo vệ thương hiệu
 • Thực hiện các bước sau để bảo vệ thương hiệu
 • * Nhập tên miền cần đăng ký;
  * Lựa chọn loại tên miền * Click nút GO
 • .vn
 • .com.vn
 • .com
 • .net
 • .net.vn
 • .info.vn
 • .org.vn
 • .gov.vn
 • .edu.vn
 • .biz.vn
 • .org
 • .info
 • .us
 • .biz
 • .cc
 • .asia
BannerBannerBannerBanner
Loại dịch vụ
Nhóm khách hàng

TÒA SOẠN BÁO ĐIỆN TỬ

Báo Nhân Đạo & Đời sống

Báo Nhân Đạo & Đời sống
Báo NĐ&ĐS ra đời từ năm 2004 đến nay đã phát huy mạnh mẽ tinh thần nhân ái của dân tộc ta. Là diễn đàn nhân đạo của toàn dân. Báo NĐ&ĐS đã nhân rộng các điển hình nhân ái toàn quốc. Phê phán những hiện tượng xấu xa trong xãhội, góp phần xây dựng một môi trường nhân đạo lành mạnh, để duy trì sự phát triển toàn vẹn của nòi giống Việt. Với khẩu hiệu “Mỗingày làm một việc thiện là tích phúc cho ngày mai”...
 
Ngôn ngữ hiển thị : Tiếng Việt
Ngôn ngữ Lập trình : PHP
 
 
Tên miền giá rẻ, hosting giá rẻ 9.6 10 15284