• Hãy bảo vệ thương hiệu
 • Thực hiện các bước sau để bảo vệ thương hiệu
 • * Nhập tên miền cần đăng ký;
  * Lựa chọn loại tên miền * Click nút GO
 • .vn
 • .com.vn
 • .com
 • .net
 • .net.vn
 • .info.vn
 • .org.vn
 • .gov.vn
 • .edu.vn
 • .biz.vn
 • .org
 • .info
 • .us
 • .biz
 • .cc
 • .asia
BannerBannerBannerBanner

Biểu mẫu, Hồ sơ đăng ký

 
Mẫu dành cho Tổ chức, Doanh nghiệp
  1. Hợp đồng đăng ký tên miền
2. Bản khai đăng ký tên miền
3. Bản khai chuyển đổi DNS
4. Bản khai thay đổi thông tin liên hệ
Mẫu dành cho Cá nhân
  1. Hợp đồng đăng ký tên miền
2. Bản khai đăng ký tên miền
3. Bản khai chuyển đổi DNS
4. Bản khai thay đổi thông tin liên hệ

Mẫu chuyển đổi nhà đăng ký
  Chuyển đổi từ nhà đăng ký khác về VMMS
Tên miền giá rẻ, hosting giá rẻ 9.6 10 15284