• Hãy bảo vệ thương hiệu
 • Thực hiện các bước sau để bảo vệ thương hiệu
 • * Nhập tên miền cần đăng ký;
  * Lựa chọn loại tên miền * Click nút GO
 • .vn
 • .com.vn
 • .com
 • .net
 • .net.vn
 • .info.vn
 • .org.vn
 • .gov.vn
 • .edu.vn
 • .biz.vn
 • .org
 • .info
 • .us
 • .biz
 • .cc
 • .asia
BannerBannerBannerBanner

Hướng dẫn sử dụng Hosting Controller

Cấu hình domain trên Hosting

Sau khi đăng nhập giao diện chính của Hosting controller xuất hiện

Bước 1: Từ menu chính của HC bạn chọn mục Domains. Màn hình Domain xuất hiện:

 

Bước 2: Chọn chức năng Add Website (với những khách hàng khi đăng ký dịch vụ Hosting tại VMMS đã khai báo tên miền vào phiếu đăng ký thì khi khởi tạo dịch vụ, VMMS đã thêm tên miền (Domain) vào Hosting cho khách hàng)

 

 

 

Tin mới nhất

Tên miền giá rẻ, hosting giá rẻ 9.6 10 15284