• Hãy bảo vệ thương hiệu
 • Thực hiện các bước sau để bảo vệ thương hiệu
 • * Nhập tên miền cần đăng ký;
  * Lựa chọn loại tên miền * Click nút GO
 • .vn
 • .com.vn
 • .com
 • .net
 • .net.vn
 • .info.vn
 • .org.vn
 • .gov.vn
 • .edu.vn
 • .biz.vn
 • .org
 • .info
 • .us
 • .biz
 • .cc
 • .asia
BannerBannerBannerBanner
Loại dịch vụ
Nhóm khách hàng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Tạp Chí Y Học Thực Hành - Bộ Y Tế

Tạp Chí Y Học Thực Hành - Bộ Y Tế
Hệ thống cổng thông tin điện tử Tạp chí Y Học Thực Hành được tích hợp các module : CMS (Content Management System : Quản lý nội dung tin), DMS (Documents Management System : Quản lý Văn bản pháp quy), iLib (Thư viện trực tuyến), Cổng tin nhắn di động SMS…

Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt, Tiếng Anh
Ngôn ngữ Lập trình: ASP.NET, C#
Website : http://www.yhocthuchanh.vn
 

Trung tâm Truyền Thông Giáo dục sức Khoẻ Trung Ương - Bộ Y Tế

Trung tâm Truyền Thông Giáo dục sức Khoẻ Trung Ương - Bộ Y Tế
Hệ thống cổng thông tin điện tử Trung tâm Truyền Thông Giáo dục sức Khoẻ Trung Ương được tích hợp các module : CMS (Content Management System : Quản lý nội dung tin), DMS (Documents Management System : Quản lý Văn bản pháp quy), iLib (Thư viện trực tuyến), Gallery(Thư viện Hình ảnh), Thư viện Video & Audio, Cổng tin nhắn di động SMS…

Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt, Tiếng Anh
Ngôn ngữ Lập trình: ASP.NET, C#
Website : http://www.t5g.org.vn
 

Ban quản lý Trung ương các Dự án Thủy Lợi (CPO)

Ban quản lý Trung ương các Dự án Thủy Lợi (CPO)
Hệ thống cổng thông tin điện tử Ban quản lý Trung ương các Dự án Thủy Lợi (CPO) - Đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với những Module : CMS (Content Management System : Quản lý nội dung tin), PMS (Projects Management System : Quản lý dự án), DMS (Documents Management System : Quản lý Văn bản pháp quy).

Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt, Tiếng Anh
Ngôn ngữ Lập trình: ASP.NET, C#
Website : http://www.cpo.vn

Sở Y Tế Thành phố Hà Nội

Sở Y Tế Thành phố Hà Nội
Hệ thống cổng thông tin điện tử Sở Y Tế Thành phố Hà Nội được tích hợp các module : CMS (Content Management System : Quản lý nội dung tin), DMS (Documents Management System : Quản lý Văn bản pháp quy), iLib (Thư viện trực tuyến), Gallery(Thư viện Hình ảnh), Thư viện Video & Audio, Cổng tin nhắn di động SMS…

Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt, Tiếng Anh
Ngôn ngữ Lập trình: ASP.NET, C#
Website : http://soyte.hanoi.gov.vn 
Tên miền giá rẻ, hosting giá rẻ 9.6 10 15284