• Hãy bảo vệ thương hiệu
 • Thực hiện các bước sau để bảo vệ thương hiệu
 • * Nhập tên miền cần đăng ký;
  * Lựa chọn loại tên miền * Click nút GO
 • .vn
 • .com.vn
 • .com
 • .net
 • .net.vn
 • .info.vn
 • .org.vn
 • .gov.vn
 • .edu.vn
 • .biz.vn
 • .org
 • .info
 • .us
 • .biz
 • .cc
 • .asia
BannerBannerBannerBanner
Loại dịch vụ
Nhóm khách hàng

TÒA SOẠN BÁO ĐIỆN TỬ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam

Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam
Trang tin điện tử đăng tải các thông tin kinh tế, xã hội, thể thao, Điện ảnh, Website là một hệ quản trị nội dung thông tin (CMS) để áp dụng cho toà soạn báo điện tử với các Phân hệ biên tập tin, quản trị các vị trí quảng cáo, quản trị cấu trúc thư mục, quản trị quy trình duyệt tin...

Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Ngôn ngữ Lập trình: ASP.NET, C#
Website : http://www.vietime.com
 
Tên miền giá rẻ, hosting giá rẻ 9.6 10 15284