• Hãy bảo vệ thương hiệu
 • Thực hiện các bước sau để bảo vệ thương hiệu
 • * Nhập tên miền cần đăng ký;
  * Lựa chọn loại tên miền * Click nút GO
 • .vn
 • .com.vn
 • .com
 • .net
 • .net.vn
 • .info.vn
 • .org.vn
 • .gov.vn
 • .edu.vn
 • .biz.vn
 • .org
 • .info
 • .us
 • .biz
 • .cc
 • .asia
BannerBannerBannerBanner
Loại dịch vụ
Nhóm khách hàng

WEBSITE TIN TỨC

Công ty Cổ phần Quốc tế Sao Mai Media

Công ty Cổ phần Quốc tế Sao Mai Media
Xuất phát từ tầm quan trọng của yếu tố nhân lực đối với sự phát triển của xã hội nói chung và mỗi doanh nghiệp nói riêng, được sự bảo trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Trung tâm phát triển nhân lực - LADECEN phối hợp với Công ty Cổ phần Quốc tế Sao Mai Media tổ chức Chương trình “Nguồn nhân lực Việt Nam - Lần thứ 1, năm 2011”. 
 
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Ngôn ngữ lập trình: PHP
Tên miền giá rẻ, hosting giá rẻ 9.6 10 15284