• Hãy bảo vệ thương hiệu
 • Thực hiện các bước sau để bảo vệ thương hiệu
 • * Nhập tên miền cần đăng ký;
  * Lựa chọn loại tên miền * Click nút GO
 • .vn
 • .com.vn
 • .com
 • .net
 • .net.vn
 • .info.vn
 • .org.vn
 • .gov.vn
 • .edu.vn
 • .biz.vn
 • .org
 • .info
 • .us
 • .biz
 • .cc
 • .asia
BannerBannerBannerBanner

Hướng dẫn sử dụng Cpanel -Directadmin

Hướng dẫn sử dụng Directadmin user

Những khách hàng đăng ký dịch vụ Hosting Cpanel - Driectadmin tại VMMS sẽ nhận được username/password để quản trị. 

Hướng dẫn sử dụng directadmin reseller

Hướng dẫn sử dụng  Driectadmin reseller tại VMMS sẽ nhận được username/password để quản trị. 
Có 2 tin trong 1 trang. Bạn đang xem trang

Tin mới nhất

Tên miền giá rẻ, hosting giá rẻ 9.6 10 15284