• Hãy bảo vệ thương hiệu
 • Thực hiện các bước sau để bảo vệ thương hiệu
 • * Nhập tên miền cần đăng ký;
  * Lựa chọn loại tên miền * Click nút GO
 • .vn
 • .com.vn
 • .com
 • .net
 • .net.vn
 • .info.vn
 • .org.vn
 • .gov.vn
 • .edu.vn
 • .biz.vn
 • .org
 • .info
 • .us
 • .biz
 • .cc
 • .asia
BannerBannerBannerBanner

Hướng dẫn sử dụng Hosting Controller

Cấu hình domain trên Hosting

Sau khi đăng nhập giao diện chính của Hosting controller xuất hiện

Hướng dẫn sử dụng, quản trị gói Reseller Hosting (Hosting Controller)

Hướng dẫn sử dụng, quản trị gói Reseller Hosting (Hosting Controller)
Hướng dẫn sử dụng, quản trị, thiết lập các gói Hosting trên gói Reseller Hosting (Hosting Controller)

Hướng dẫn sử dụng, quản lý Hosting Windows (Hosting Controller)

Hướng dẫn sử dụng, quản lý Hosting Windows (Hosting Controller)
Những khách hàng đăng ký dịch vụ Hosting Windows tại VMMS sẽ nhận được username/password để quản trị. VMMS cung cấp tài liệu hướng dẫn quản lý Hosting chi tiết như sau:
Có 4 tin trong 1 trang. Bạn đang xem trang

Tin mới nhất

Tên miền giá rẻ, hosting giá rẻ 9.6 10 15284