• Hãy bảo vệ thương hiệu
 • Thực hiện các bước sau để bảo vệ thương hiệu
 • * Nhập tên miền cần đăng ký;
  * Lựa chọn loại tên miền * Click nút GO
 • .vn
 • .com.vn
 • .com
 • .net
 • .net.vn
 • .info.vn
 • .org.vn
 • .gov.vn
 • .edu.vn
 • .biz.vn
 • .org
 • .info
 • .us
 • .biz
 • .cc
 • .asia
BannerBannerBannerBanner

Hướng dẫn website

Hướng dẫn quản trị website php phần 1

Hướng dẫn quản trị hệ thống phần mềm quản trị website mẫu code php

Mở đầu
Đường dẫn truy cập vào hệ thống quản trị: 
URL:               http://domain_name/vmms-admin/
Tài khoản:     admin
Mật khẩu:      vmms

Giao diện đăng nhập hệ thống

Nhập thông tin như sau:
            - Tên đăng nhập: Tên tài khoản đăng nhập vào hệ thống.
            - Mật khẩu: Mật khẩu để truy cập vào hệ thống quản trị.
Sau khi nhập đầy đủ thông tin nhấn vào nút login để tiến hành đăng nhập vào hệ thống.

Sau khi đăng nhập thành công màn hình hiện ra giao diện như sau:


Giao diện chia thành 2 phần:
Phần 1: Dành cho cá nhân

           

            - Đổi mật khẩu: Thay đổi mật khẩu cá nhân của người quản trị.
            - Website: Mở trang web với giao diện dành cho người đọc (FontEnd).
            - Thoát: Thoát khỏi hệ thống quản trị và trở về giao diện FontEnd

Phần 2: Các thông tin quản trị.
Phần này được chia làm 2 khu vực:
Khu vực 1: Là hệ thống menu liên kết đến các module.
Khu vực 2:
Khu vực hiển thị thông tin khi một module nào đó được chọn. Ví dụ: Trong nhóm menu Quản lý tin tức ta chọn Tin tức, lúc này các thông tin thuộc module tin tức sẽ được liệt kê trong khu vực hiển thị.

I. Quản lý tin tức
Nhóm menu Quản lý tin tức gồm các mục chính như sau:
            - Tin tức: Quản lý các thông tin có trong module tin tức.
            - Nhóm tin tức: Quản lý các nhóm tin tức như: Tin xã hội, Tin công nghệ,…
            - Học sinh cần biết: Quản lý các thông tin thuộc module Học sinh cần biết.
- Nhóm học sinh cần biết: Quản lý các nhóm học sinh cần biết như: Nơi ở, Câu hỏi của học sinh, Điều kiện đăng ký,…
- Giới thiệu: Quản lý các thông tin có trong module giới thiệu.
- Nhóm giới thiệu: Quản lý các nhóm giới thiệu  như: Thư ngỏ, Lịch sử hình thành,…
Mỗi mục đểu có các tính năng tương tác với hệ thống cơ sở dữ liệu như:
            - Thêm 
- Sửa 
-Xóa 
- Tìm kiếm 

1. Tin tức
            Từ nhóm menu Quản lý tin tức bấm chọn Tin tức
            Vùng thao tác với module tin tức như sau:

Trong module này có các nút bấm chức năng như sau:
- : Thêm mới thông tin
- : Sửa thông tin
- : Xóa thông tin
- : Thuộc tính của thông tin đang được bật. Bấm vào để tiến hành tắt thuộc tính này
- : Thuộc tính của thông tin đang ở trạng thái tắt. Bấm vào để bật thuộc tín này.
- Tìm kiếm: Chọn điều kiện để tìm kiếm sau đó nhấn:
+ Lọc: Tiến hành thực hiện tìm kiếm theo lựa chọn.
+ Xóa lọc: Bỏ qua nhưng điều kiện lọc đã được chọn và đưa về chế độ mặc định. Giao diện tìm kiếm như hình sau:

 

 

a) Thêm mới một thông tin
Bấm vào biểu tượng thêm mới  nằm ở góc phải phía trên. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang thêm mới, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.
Lưu ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.
Giao diện thêm mới một thông tin


b) Thay đổi thông tin của một tin tức.
Bấm vào biểu tượng sửa  nằm ở cuối phía phải trên dòng tin tức đó. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang sửa thông tin, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.
Lưu ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.

 

Giao diện sửa nội dung thông tin

Một số tùy chọn có trong giao diện sửa thông tin:
            - Nổi bật: Lọc theo điều khiện được chọn là nổi bật.
            - Trang chủ: Nếu chọn Có sẽ hiển thị trên trang chủ, tin thuộc nhóm tin nào sẽ hiển ở dưới nhóm tin tương ứng.

c) Xóa thông tin
Bấm vào biểu tượng xóa  nằm ở cuối phía phải trên dòng tin tức đó. Sau khi bấm vào hiện lên thông báo hỏi bạn có muốn xóa tin này hay không. Nếu có bạn chọn OK còn nếu không bạn chọn vào Cancel.

Thông báo khi xóa thông tin

2. Nhóm tin tức
Từ nhóm menu Quản lý tin tức bấm chọn Nhóm tin tức
            Vùng thao tác với module tin tức như sau:


Trong module này có các nút bấm chức năng như sau:
- : Thêm mới thông tin
- : Sửa thông tin
- : Xóa thông tin
- : Thuộc tính của thông tin đang được bật. Bấm vào để tiến hành tắt thuộc tính này
- : Thuộc tính của thông tin đang ở trạng thái tắt. Bấm vào để bật thuộc tín này.
- Tìm kiếm: Chọn điều kiện để tìm kiếm sau đó nhấn:
+ Lọc: Tiến hành thực hiện tìm kiếm theo lựa chọn.
+ Xóa lọc: Bỏ qua nhưng điều kiện lọc đã được chọn và đưa về chế độ mặc định. Giao diện tìm kiếm như hình sau:

a) Thêm mới một nhóm tin tức
Bấm vào biểu tượng thêm mới  nằm ở góc phải phía trên. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang thêm mới, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.
Lưu ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.

 

Giao diện thêm mới nhóm tin

b) Thay đổi thông tin của một tin tức.
Bấm vào biểu tượng sửa  nằm ở cuối phía phải trên dòng tin tức đó. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang sửa thông tin, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.
Lưu ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.

Giao diện sửa nội dung thông tin

c) Xóa thông tin

Bấm vào biểu tượng xóa  nằm ở cuối phía phải trên dòng nhóm tin tức đó. Sau khi bấm vào hiện lên thông báo hỏi bạn có muốn xóa nhóm tin này hay không. Nếu có bạn chọn OK còn nếu không bạn chọn vào Cencel.

Thông báo khi xóa thông tin

3. Học sinh cần biết
         Từ nhóm menu Quản lý tin tức bấm chọn Học sinh cần biết
            Vùng thao tác với module tin tức như sau:


-

Trong module này có các nút bấm chức năng như sau:
- : Thêm mới thông tin
- : Sửa thông tin
- : Xóa thông tin
- : Thuộc tính của thông tin đang được bật. Bấm vào để tiến hành tắt thuộc tính này
- : Thuộc tính của thông tin đang ở trạng thái tắt. Bấm vào để bật thuộc tín này.
- Tìm kiếm: Chọn điều kiện để tìm kiếm sau đó nhấn:
+ Lọc: Tiến hành thực hiện tìm kiếm theo lựa chọn.
+ Xóa lọc: Bỏ qua nhưng điều kiện lọc đã được chọn và đưa về chế độ mặc định. Giao diện tìm kiếm như hình sau:

a) Thêm mới một thông tin
Bấm vào biểu tượng thêm mới  nằm ở góc phải phía trên. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang thêm mới, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.
Lưu ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.
Giao diện thêm mới


b) Thay đổi thông tin của một tin.
Bấm vào biểu tượng sửa  nằm ở cuối phía phải trên dòng tin đó. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang sửa thông tin, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.
Lưu ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.

Giao diện sửa nội dung thông tin

         Một số tùy chọn có trong giao diện sửa thông tin:
            - Nổi bật: Lọc theo điều khiện được chọn là nổi bật.
           
c) Xóa thông tin
Bấm vào biểu tượng xóa  nằm ở cuối phía phải trên dòng tin đó. Sau khi bấm vào hiện lên thông báo hỏi bạn có muốn xóa tin này hay không. Nếu có bạn chọn OK còn nếu không bạn chọn vào Cancel.

Thông báo khi xóa thông tin

4. Nhóm hoc sinh cần biết
      Từ nhóm menu Quản lý tin tức bấm chọn Nhóm học sinh cần biết
            Vùng thao tác với module nhóm học sinh cần biết như sau:


Trong module này có các nút bấm chức năng như sau:
- : Thêm mới thông tin
- : Sửa thông tin
- : Xóa thông tin
- : Thuộc tính của thông tin đang được bật. Bấm vào để tiến hành tắt thuộc tính này
- Tìm kiếm: Chọn điều kiện để tìm kiếm sau đó nhấn:
+ Lọc: Tiến hành thực hiện tìm kiếm theo lựa chọn.
+ Xóa lọc: Bỏ qua nhưng điều kiện lọc đã được chọn và đưa về chế độ mặc định. Giao diện tìm kiếm như hình sau:

 

a) Thêm mới một nhóm
Bấm vào biểu tượng thêm mới  nằm ở góc phải phía trên. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang thêm mới, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.
Lưu ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.
Giao diện thêm mới nhóm học sinh cần biết


b) Thay đổi thông tin của một nhóm
Bấm vào biểu tượng sửa  nằm ở cuối phía phải trên dòng tin tức đó. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang sửa thông tin, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.
Lưu ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.


c) Xóa nhóm tin
Bấm vào biểu tượng xóa  nằm ở cuối phía phải trên dòng nhóm học sinh cần biết đó. Sau khi bấm vào hiện lên thông báo hỏi bạn có muốn xóa nhóm tin này hay không. Nếu có bạn chọn OK còn nếu không bạn chọn vào Cancel.

Thông báo khi xóa thông tin
 

5. Giới thiệu
Từ nhóm menu Quản lý tin tức bấm chọn Giới thiệu
            Vùng thao tác với module giới thiệu như sau:

Trong module này có các nút bấm chức năng như sau:
- : Thêm mới thông tin
- : Sửa thông tin
- : Xóa thông tin
- : Thuộc tính của thông tin đang được bật. Bấm vào để tiến hành tắt thuộc tính này
- Tìm kiếm: Chọn điều kiện để tìm kiếm sau đó nhấn:
+ Lọc: Tiến hành thực hiện tìm kiếm theo lựa chọn.
+ Xóa lọc: Bỏ qua nhưng điều kiện lọc đã được chọn và đưa về chế độ mặc định. Giao diện tìm kiếm như hình sau:

a) Thêm mới một thông tin giới thiệu
Bấm vào biểu tượng thêm mới  nằm ở góc phải phía trên. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang thêm mới, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.
Lưu ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.
Giao diện thêm mới một tin giới thiệu


b) Thay đổi thông tin giới thiệu
Bấm vào biểu tượng sửa  nằm ở cuối phía phải trên dòng tin giới thiệu đó. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang sửa thông tin, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.
Lưu ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.

Giao diện sửa nội dung thông tin

c) Xóa thông tin
Bấm vào biểu tượng xóa  nằm ở cuối phía phải trên dòng tin giới thiệu đó. Sau khi bấm vào hiện lên thông báo hỏi bạn có muốn xóa tin này hay không. Nếu có bạn chọn OK còn nếu không bạn chọn vào Cancel.

Thông báo khi xóa thông tin

6. Nhóm giới thiệu
Từ nhóm menu Quản lý tin tức bấm chọn Nhóm giới thiệu
            Vùng thao tác với module nhóm giới thiệu như sau:

II. Quản lý thông tin tĩnh

 1. Chân trang (footer)

Từ nhóm menu Quản lý thông tin tĩnh bấm chọn Chân trang - Footer

            Vùng thao tác với module footer như sau:

Trong module này có các nút bấm chức năng như sau:
- : Sửa thông tin
- : Thuộc tính của thông tin đang được bật. Bấm vào để tiến hành tắt thuộc tính này
- : Thuộc tính của thông tin đang ở trạng thái tắt. Bấm vào để bật thuộc tín này.
- Tìm kiếm: Chọn điều kiện để tìm kiếm sau đó nhấn:
+ Lọc: Tiến hành thực hiện tìm kiếm theo lựa chọn.
+ Xóa lọc: Bỏ qua nhưng điều kiện lọc đã được chọn và đưa về chế độ mặc định. Giao diện tìm kiếm như hình sau:

-  Thay đổi thông tin của footer.
Bấm vào biểu tượng sửa  nằm ở cuối phía phải dòng tin . Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang sửa thông tin, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.
Lưu ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.

Giao diện sửa nội dung thông tin

 1. Người bảo hộ

Từ nhóm menu Quản lý thông tin tĩnh bấm chọn Người bảo hộ
      Vùng thao tác với module người bảo hộ như sau


Trong module này có các nút bấm chức năng như sau:
- : Thêm mới thông tin
- : Sửa thông tin
- : Xóa thông tin
- : Thuộc tính của thông tin đang được bật. Bấm vào để tiến hành tắt thuộc tính này
- : Thuộc tính của thông tin đang ở trạng thái tắt. Bấm vào để bật thuộc tín này.
- Tìm kiếm: Chọn điều kiện để tìm kiếm sau đó nhấn:
+ Lọc: Tiến hành thực hiện tìm kiếm theo lựa chọn.
+ Xóa lọc: Bỏ qua nhưng điều kiện lọc đã được chọn và đưa về chế độ mặc định. Giao diện tìm kiếm như hình sau:

a) Thêm mới một thông tin
Bấm vào biểu tượng thêm mới  nằm ở góc phải phía trên. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang thêm mới, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.
Lưu ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.
Giao diện thêm mới một thông tin


b) Thay đổi thông tin của một tin.
Bấm vào biểu tượng sửa  nằm ở cuối phía phải trên dòng tin. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang sửa thông tin, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.
Lưu ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.

Giao diện sửa nội dung thông tin

Một số tùy chọn có trong giao diện sửa thông tin:
     - Trang chủ: phần này không cần quan tâm tới vì phần tin trong mục này không hiển thị lên trang chủ
c) Xóa thông tin
Bấm vào biểu tượng xóa  nằm ở cuối phía phải trên dòng tin đó. Sau khi bấm vào hiện lên thông báo hỏi bạn có muốn xóa hay không. Nếu có bạn chọn OK còn nếu không bạn chọn vào Cancel.

Thông báo khi xóa thông tin

 1. Nhà ở

Từ nhóm menu Quản lý thông tin tĩnh bấm chọn Nhà ở
            Vùng thao tác với module nhà ở như sau:

Trong module này có các nút bấm chức năng như sau:
- : Thêm mới thông tin
- : Sửa thông tin
- : Xóa thông tin
- : Thuộc tính của thông tin đang được bật. Bấm vào để tiến hành tắt thuộc tính này
- : Thuộc tính của thông tin đang ở trạng thái tắt. Bấm vào để bật thuộc tín này.
- Tìm kiếm: Chọn điều kiện để tìm kiếm sau đó nhấn:
+ Lọc: Tiến hành thực hiện tìm kiếm theo lựa chọn.
+ Xóa lọc: Bỏ qua nhưng điều kiện lọc đã được chọn và đưa về chế độ mặc định. Giao diện tìm kiếm như hình sau:

a) Thêm mới một thông tin
Bấm vào biểu tượng thêm mới  nằm ở góc phải phía trên. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang thêm mới, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.
Lưu ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.
Giao diện thêm mới một thông tin

b) Thay đổi thông tin của một tin
Bấm vào biểu tượng sửa  nằm ở cuối phía phải trên dòng tin đó. Sau khi bấm vào sẽ chuyển đến trang sửa thông tin, các lựa chọn đã được ghi chú trong ảnh.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết bạn bấm chọn Đồng ý để thực hiện đăng thông tin.
Phần này có cấu trúc giống hệt trang “Người bảo hộ”

 

Tin mới nhất

Tên miền giá rẻ, hosting giá rẻ 9.6 10 15284