• Hãy bảo vệ thương hiệu
 • Thực hiện các bước sau để bảo vệ thương hiệu
 • * Nhập tên miền cần đăng ký;
  * Lựa chọn loại tên miền * Click nút GO
 • .vn
 • .com.vn
 • .com
 • .net
 • .net.vn
 • .info.vn
 • .org.vn
 • .gov.vn
 • .edu.vn
 • .biz.vn
 • .org
 • .info
 • .us
 • .biz
 • .cc
 • .asia
BannerBannerBannerBanner

Hướng dẫn sử dụng Cpanel -Directadmin

Hướng dẫn sử dụng Directadmin user

Những khách hàng đăng ký dịch vụ Hosting Cpanel - Driectadmin tại VMMS sẽ nhận được username/password để quản trị. 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DIRECTADMIN
VỚI QUYỀN USER

1. Đăng nhập vào hệ thống:

http://IP:2222 hoặc http://domain.com:2222


2. Bảng điều khiển tổng quan:


Bên phải là các thông số của host

3. Thay đổi password hosting:

Từ bản điều khiển chính, chọn Change Password
Nhập password mới và nhấn Submit

 
4. Quản lý tài khoản FTP:

Từ bản điều khiển chính, chọn FTP Managementa. Để tạo mới tài khoản bạn nhấn chọn Create FTP account

Điền đầy đủ thông tin và nhấn Create

5. Quản lý cơ sở dữ liệu:

Từ bản điều khiển chính, nhấn chọn Mysql Management


a. Backup database:

Để backup database thì bạn nhấn chọn nútDownload tương ứng cới database tại cột Download Backup

b. Restore từ file đã backup:

Bạn thực hiện theo các bước như hình trên: Chọn database muốn restore, Tiếp theo nhấn Browse và chọn file đã backup, cuối cùng nhấn Upload

c. Tạo database mới:Khai báo đầy đủ thông tin và nhấn Create

 
6. Quản lý file:

Từ bảng menu chính, nhấn chọn File Manager+ Để website hoạt động, code website phải được upload trong thư mục public_html

a. Để phần quyền cho 1 file hoặc thư mục, bạn tích chọn vào ô tích tại cột Select tương ứng với file mà bạn muốn phân quyền, điền thông số và nhấn set Permission

Ví dụ để cấp full quyền cho 1 thư mục ta làm như sau:

b. Để upload file lên host ta thao tác như sau:


Duyệt chọn file cần upload và nhấn nút Upload Files. Tối đa có thể upload 8 file cùng 1 lúc, để upload được nhiều file cùng 1 lúc hơn thì bạn chọn Upload Even More Files
Dung lượng 1 file tối đa được phép upload 10MB

Bạn có thể sử dụng FTP để upload được nhanh hơn, nhiều hơn, nhiều file cùng 1 lúc và đơn giản hơn. Nếu chưa có phần mềm upload FPT bạn có thể download tại đây:
http://download.vmms.vn/Cute8.0.rar

 
7. Quản lý domain:

Từ bảng điều khiển chính, bạn chọn Domain Setup

a. Add thêm 1 tên miền mới và host: Từ giao diện quản lý domain Add Another Domain. Bạn nhập domain mới cần add và nhấn Create

b. Để suspend hay unsuspend 1 domain bạn tích chọn domain đó và nhấn Suspend / Unsuspend
c. Để xóa 1 domain ra khỏi host thì bạn tích hợp domain và nhấn Delete
 
8. Quản lý subdomain:

Từ menu chính, chọn Subdomain Management


Để add subdomain, bạn nhập subdomain muốn tạo và nhấn Create

Để Subdomain hoạt động được. Trên hệ thống DNS quản lý tên miền. Bạn phải tạo 1 bản ghi A là tên subdomain đó và trở về IP server mà bạn muốn tạo subdomain.

 
9. Add một tên miền chạy song song với tên miền chính:

Từ bảng điều khiển Domain PointersĐể add 1 tên miền chạy song song, bạn nhập tên miền muốn add và nhấn Add


10. Backup và restore hosting:

Từ bảng điều khiển chính, chọn Create/Restore Backups


a. Để backup Full bạn tích chọn tất cả các mục và nhấn Create Backup

b. Để restore bạn chọn file đã backup và nhấn Select Restore Options

 

Tin mới nhất

Tên miền giá rẻ, hosting giá rẻ 9.6 10 15284