• Hãy bảo vệ thương hiệu
 • Thực hiện các bước sau để bảo vệ thương hiệu
 • * Nhập tên miền cần đăng ký;
  * Lựa chọn loại tên miền * Click nút GO
 • .vn
 • .com.vn
 • .com
 • .net
 • .net.vn
 • .info.vn
 • .org.vn
 • .gov.vn
 • .edu.vn
 • .biz.vn
 • .org
 • .info
 • .us
 • .biz
 • .cc
 • .asia
BannerBannerBannerBanner

Quy định đăng ký tên miền

Quy định đăng ký tên miền

Để đảm bảo quyền lợi của mình, Quý khách hàng vui lòng tìm hiểu thông tin quy định về việc đăng ký tên miền:

Quy định đối với tên miền Việt Nam (.vn)

- Đối với tên miền Việt Nam:

+ Đối với các tên miền: .gov, org, .info, .int.vn khi đăng ký bắt buộc phải cũng cấp bản khai gốc trước khi đăng ký thì tên miền mới được đăng ký.
+ Đối với các tên miền Việt Nam khác có thể cung cấp bản khai sau khi đăng ký
+ Đối với các tổ chức, cá nhân là người nước ngoài khi đăng ký bắt buộc phải cũng cấp bản khai gốc trước khi đăng ký thì tên miền mới được đăng ký.

Download bản khai tên miền tại >>

- Đối với tên miền "*.name.vn": Chỉ dành cho cá nhân đăng ký và tiền tố tên miền bắt buộc phải sử dụng một trong các chữ là tên miền mình trên Chứng Minh Thư Nhân Dân hoặc tên kết hợp với chữ "pro"
Ví dụ: Người có tên là: "Nguyễn Văn c" khi đăng ký tên miền .name.vn sẽ được đăng ký những tên miền sau:

+ nguyenvanc.name.vn
+ vanc.name.vn
+ nguyenc.name.vn
+ cpro.name.vn

- Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
- Thông tin 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Điều 23, luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH 11 ngày 29/6/2009

Quy định đối với tên miền Quốc tế

- Khuyến cáo: Khách hàng chịu trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền không phải là tên miền quốc gia .VN trên website http://thongbaotenmien.vn của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông. Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin
- Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
- Thông tin 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
Điều 23, luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH 11 ngày 29/6/2009.

 
Tên miền giá rẻ, hosting giá rẻ 9.6 10 15284