• Hãy bảo vệ thương hiệu
 • Thực hiện các bước sau để bảo vệ thương hiệu
 • * Nhập tên miền cần đăng ký;
  * Lựa chọn loại tên miền * Click nút GO
 • .vn
 • .com.vn
 • .com
 • .net
 • .net.vn
 • .info.vn
 • .org.vn
 • .gov.vn
 • .edu.vn
 • .biz.vn
 • .org
 • .info
 • .us
 • .biz
 • .cc
 • .asia
BannerBannerBannerBanner
Loại dịch vụ
Nhóm khách hàng

TÒA SOẠN BÁO ĐIỆN TỬ

Trung tâm Nhân đạo Hòa Bình

Trung tâm Nhân đạo Hòa Bình
Website  tin tức sự kiện với các module : Tin tức sự kiện, phim tài liệu, Liên hệ, góc nhìn báo trí, phóng sự...

Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt, Tiếng Anh
Ngôn ngữ Lập trình: ASP
Website : http://www.nhandaohoabinh.com.vn
Trung tâm phục hồi chức năng, giáo dục, đào tạo nghề, hướng nghiệp trẻ em thiệt thòi Hoà Bình có các chức năng và nhiệm vụ chủ yếu sau :

1- Tiến hành các hoạt động điều tra, đánh giá tình hình hoạt động của trẻ em thiệt thòi, khuyết tật do nhiều nguyên nhân gây nên ở Hà Nội, các tỉnh lân cận tại phía Bắc để có kế hoạch giúp các em về trung tâm nuôi dưỡng, giáo dục, đào tạo nghề, hướng nghiệp. Tạo điều kiện cho nhiều gia đình có con em khuyết tật yên tâm sản xuất, công tác phục vụ xã hội, đất nước.

2- Nuôi dưỡng, chữa trị, phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật.

3- Thực hiện và hỗ trợ thực hiện các dự án khoa học, công nghệ, môi trường trên cơ sở tự nguyện vì mục đích nhân đạo nhằm giảm thiểu các rủi ro do môi trường tác động gây nên.

4- Giáo dục bao gồm :
. - Dạy văn hóa có trình độ trung học phổ thông, các cháu có điều kiện sẽ được đào tạo trình độ cao hơn.
- Đào tạo nghề phù hợp cho mọi đối tượng, tạo điều kiện cho các cháu có tay nghề phục vụ sản xuất, làm ra sản phẩm góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các cháu tại Trung tâm.
- Phối hợp với các cơ quan, nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo cho các cháu tại Trung tâm; tham gia các hoạt động xóa đói giảm nghèo, tham gia tư vấn giúp đỡ các địa phương vùng sâu, vùng xa thực hiện các chính sách, chương trình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em của Đảng, Chính phủ đề ra.
- Quan hệ với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ quốc tế để Trung tâm có được sự quan tâm giúp đỡ về trang thiết bị, tài chính của các tổ chức nhân đạo quốc tế, tạo điều kiện cho Trung tâm từng bước xây dựng và phát triển vững chắc và đạt hiệu quả cao trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã đề ra.

5- Trung tâm phối hợp với các nhà kinh doanh trên toàn quốc để giao bán các sản phẩm do chính Trung tâm sản xuất. Tài chính Trung tâm thu được nhằm tái đầu tư phục vụ việc mua sắm thiết bị phục hồi chức năng, thiết bị dạy học, vật tư phục vụ sản xuất cho các cháu tại Trung tâm.

6- Trung tâm có cửa hàng để quảng cáo và bán các sản phẩm do chính Trung tâm làm ra.

7- Trung tâm kinh doanh các mặt hàng thiết yếu phục vụ dân sinh nhằm tạo công ăn việc làm cho các cháu.

8- Tổ chức diễn đàn trao đổi các vấn đề khoa học, công nghệ, môi trường và các vấn đề chính sách có liên quan. Tham gia tư vấn các dự án phục vụ cho sự phát triển của đất nước nói chung và của Trung tâm nói riêng.
Tên miền giá rẻ, hosting giá rẻ 9.6 10 15284